Samarbete och partners

Vi har ett samarbete med den svenska regeringen, företag och skolor ihop med vår organisation för att genomföra det här projektet.

Nedan ser ni en bild på vilka som är delaktiga.

 

 

Extra information