Avsiktsförklaring

Den 16e november, besökte en delagation ifrån Västerås Qingdao, ledd av Ingemar Skogö, som är Styresman för Västmanland. Wang Jianxiang, vice borgmästare av Qingdao och verkställande direktör av Expo 2014 kommittén, träffade delegationen på Shangri-La hotel. Där skrev de på, tillsammans med Ingemar Skogö, avsiktsförklaringen av Västmanlands deltagande på Expo 2014.

Västmanland, ett län i centrala Sverige, är "ursprunget av industrin" i landet och har med stotlhet en tidsärad industri tradition. Med tillverkning som den dominanta industrin, har länet mest producerat elektronik, metall och metallprodukter. Huvudstaden i länet, Västerås, är vart ABB, ett lyckligt 500 företag, skapades och är högkvarter och hem till den världskända modekedjan H&M. 

Västmanland's deltagande på Expo 2014 kommer att genomföras av Sverigebaserade YES International Group AB, som har stora erfarenheter i att deltaga på utställningar på order av Sverige. Där inkluderar Expo 2010 i Shangai, Kina och den 4e Shandong Cultural & Creative Industries Fair.

 

Resource: http://www.qingdaoexpo2014.org/content/2012-12/04/content_9582472.htm

Extra information